Celkem 0 položek
0 Kč

Podmínky ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Udělujete tímto souhlas společnosti DSN BRNO s.r.o. se sídlem V aleji 95, 620 00 Brno IČ: 26904527, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44377. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

-          jméno a příjmení
-          e-mail
-          telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem reakce na poptávku Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: 

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

Google cookies

Google Analytics

Google Analytics je nástroj od společnosti Google, který umožňuje vlastníkům webových stránek získávat statistická data o uživatelích svého webu.

2 roky

jde o cookie vytvořenou GA

systémová

Souhlas s využíváním cookies (cookieAccept)

Cookies, do které se uloží souhlas návštěvníka webu s užíváním cookies

5 let

Informace o souhlasu s využíváním cookies


S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnost DSN BRNO s.r.o. se sídlem V aleji 95, 620 00 Brno.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
- Agentura SHOPEA.CZ, s.r.o.
- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

-          vzít souhlas kdykoliv zpět,
-          požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
-          vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
-          požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
-          na přenositelnost údajů,
-          podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.